Rollator: Hjälpmedel för äldre

Af Peter - 30 Nov 2023

En rollator är en mycket användbar hjälpmedel för äldre eller personer med funktionsnedsättningar som hjälper dem att förflytta sig och utföra sina dagliga aktiviteter självständigt. Rollatorn är en enkel konstruktion som består av en ram med hjul och en upphöjd handtag som användaren kan hålla i för att stödja sig. Men hur kan man vara säker på att man inte välter med en rollator?

En rollator med lämplig bredd mellan hjulen

För det första är det viktigt att välja en rollator som passar användarens höjd och vikt. Rollatorer finns i olika storlekar och modeller, så det är viktigt att välja en som passar ens egna behov. Om rollatorn är för hög eller för låg kan det leda till obalans och ökad risk för att välta.

För det andra är det också viktigt att välja en rollator med lämplig bredd mellan hjulen. Om hjulen är för smala kan det leda till att rollatorn lätt tippar åt sidan, medan för breda hjul kan göra det svårt att manövrera runt hinder. Dessutom bör användaren också se till att hjulens lufttryck är korrekt, då för lite luft kan minska balansen.

För det tredje är det viktigt att välja en rollator med rätt bromssystem. De flesta rollatorer är utrustade med bromsar på bakhjulen, som användaren kan enkelt nå med handen. Det är viktigt att se till att bromsarna är justerade efter användarens vikt och att de fungerar som de ska.

Tillbehör och säkerhet 


Förutom att välja rätt rollator är det också viktigt att använda den på rätt sätt. Att lära sig att korrekt använda sin rollator kan minska risken för att välta. Användaren bör alltid ha båda händerna på handtagen och se till att vikten är jämnt fördelad mellan båda sidor av rollatorn. Vid stigningar eller nedförsbackar bör man också vara extra försiktig och eventuellt ha hjälp från en annan person.

Det finns också olika tillbehör som kan förbättra säkerheten med användning av en rollator. En av dessa är ett bälte som kan fästas runt användarens midja. Detta hjälper till att hålla användaren upprätt och förhindra att de faller framåt. Andra tillbehör inkluderar reflekterande band för ökad synlighet och en korg för att bära föremål.

Sammanfattningsvis är en rollator en mycket användbar hjälpmedel för att hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättningar att utföra dagliga aktiviteter självständigt. Genom att välja en rollator som passar användarens mått och se till att den används på rätt sätt, kan man minska risken för att välta och därmed förbättra säkerheten för användaren.