Viktigt att skapa en bra och tydlig webbsida

Just när det gäller innehåll, text och språk är detta tre viktiga faktorer som kommer att påverka hur många som kan ta del av den information och de erbjudanden som du ger på din hemsida. Bland alla de cirka 1,5 miljoner människor som idag lever med ett av många olika funktionshinder är det en stor skara av dessa som har problem med synen. Här kan det röra sig om nedsatt syn, suddig syn eller något annat problem. Det finns också många som kommer från ett annat land och kanske inte förstår språket och kulturen på samma sätt. Här galler det då att få in alla ingredienser i din hemsida som gör att även de kan se och läsa den.

arialHär kan det handla om att välja ett rent och tydligt typsnitt på texten, som till exempel Arial och Times New Roman. Det handlar också om att kanske bara öka storleken på texten med bara två pixlar. Så lite kan göra att många fler kan ta del av informationen som du vill förmedla. När det sedan gäller hur du uttrycker dig rörande komplicerade ord, superlativ, trendord samt kultur i språket ska detta vara så enkelt och rakt som möjligt. Först då kan de som har problem med språket också bli en del av din kundkrets. Har talar vi om invandrare och dyslektiker.

Om du sedan verkligen vill nå ut till alla är det bra att ha din hemsida och information på flera språk. Idag är det faktiskt mycket viktigare än vad du kan tro att ha din hemsida på arabiska. Efter det är det naturligtvis engelska, tyska, franska och spanska som gäller. Om du vill gå så långt så att du uppfyller alla faktorer som har påtalats om här kommer din information att nå många fler än någonsin tidigare, vilket kommer att ge dig flera besökare och högre ranking i sökmotorerna.